Profili za suvu gradnju

Profili za suvu gradnju za spuštene plafone i pregradne zidove.

Profili za suvu gradnju vrhunskog kvaliteta

Gips profili su vrlo popularni u konstrukciji plafona i zidova.

Proizvodnja pocinkovanih profila za spuštene plafone i pregradne zidove izvodi se od pocinkovanog lima (HV) i to u pet debljina:

  • 0.40 mm
  • 0.46 mm
  • 0.50 mm
  • 0.56 mm
  • 0.60 mm

Kvalitet lima od koga se izrađuju pocinkovani profili za spuštene plafone i pregradne zidove je regulisan standardom DX51D Zn.

Gips profili kompanije Baumark d.o.o

  • Profile za spuštene plafone tip UD 28 i tip CD 60
  • Profile za pregradne zidove, 3 dimenzije: UW 50 - CW 50, UW 75 - CW 75 i UW 100 - CW 100.
Gips profili za spuštene plafone i pregradne zidove:
  • Odlične karakteristike.
  • Pocinkovani gips profili u5 dimenzija
  • Kvalitet regulisan standardom DX51D Zn
Profili za suvu gradnju
Pogledajte dokumentaciju u PDF-u
Gips profil za pregradne zidove tip UW 75

Pogledajte detaljne karakteristike gips profila za pregradne zidove tip UW 75

Gips profil za pregradne zidove tip UW 50

Pogledajte detaljne karakteristike gips profila za pregradne zidove tip UW 50

Gips profil za pregradne zidove tip UW 100

Pogledajte detaljne karakteristike gips profila za pregradne zidove tip UW 100

Gips profil za pregradne zidove tip CW 75

Pogledajte detaljne karakteristike gips profila za pregradne zidove tip CW 75

Gips profili za pregradne zidove tip CW 50

Pogledajte detaljne karakteristike gips profili za pregradne zidove tip CW 50

Gips profili za pregradne zidove tip CW 100

Pogledajte detaljne karakteristike gips profili za pregradne zidove tip CW 100

Pocinkovan profili za spustene plafone tip UD 28

Pogledajte detaljne karakteristike gips profila: Pocinkovan profili za spustene plafone tip UD 28

Pocinkovani profil za spustene plafone tip CD 60

Pogledajte detaljne karakteristike gips profila: Pocinkovani profil za spustene plafone tip CD 60

To top